Rapport fra prosjektet ”Pasientmøter – et prosjekt for å bedre studentenes kliniske kompetanse i møte med ulike pasientgrupper.”

Collection

  • HF - Department of Physiotherapy

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Studentene på Fysioterapeututdanningens praksisavdeling vil alltid møte pasienter med sammensatte problemstillinger, ofte også med traume-erfaringer, men vi ser at studentenes kunnskap i å vurdere pasientens reaksjonsmønster ofte kan være mangelfull. I behandling av pasienter med sammensatte lidelser og problemer brukes ofte elementer fra psykomotorisk fysioterapi, en behandlingstilnærming som i dag undervises på masternivå ved HiOA og UiT. Bachelorstudentene på Fysioterapeututdanningen på HiOA får èn ukes undervisning i bruk av Ressursorientert kroppsundersøkelse (ROK), basert på psykomotorisk fysioterapi, der deler av undersøkelsen og noen av behandlingsprinsippene for denne behandlingstilnærmingen blir presentert. Denne undervisningen er ikke tilstrekkelig til at studentene er kvalifisert til å kunne møte pasienter med sammensatte problemer, og vi ønsket å utvikle et opplegg der studentene kunne få innblikk i og kunnskap om hvordan de bedre skal kunne forstå pasienter som kan være mer belastet enn det de verbalt gir uttrykk for når de kommer til undersøkelse for sine kroppslige plager. Vi ønsket på denne måten å få økt kunnskap om studentenes læringsbehov for denne delen av fysioterapifaget.