Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2014

Series/Report no

  • NIBR-notat 2014:101

Publisher

  • Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 978-82-8309-011-6

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Notatet gir en oversikt over organisering av kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunenes erfaringer med disse rådene. Undersøkelsen er basert på spørreundersøkelser til alle landets kommuner og fylkeskommuner, samt casestudier i et utvalg av disse. Tilknyttet prosjekt Kartlegging av ordningene med kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne