Pushvarslerne - En casestudie av VG og TV2s bruk av pushvarsling

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Keywords

Description

  • Denne oppgaven tar for seg VG og TV2s strategier og bruk av pushvarsling. Gjennom intervjuer, presentasjon og analyse forsøker denne studien å avdekke hva planen for bruken av pushvarsling er, og hvordan planen samstemmer med bruken. Mangelen på en definert strategi kan se ut til å være den gjeldende strategi, og med hovedsakelig harde nyheter som oppfyller nyhetskriterier, er pushvarsling en forlengelse av de tradisjonelle medieplattformene. TV2 har i langt større grad enn VG basert seg på clickbait-journalistikk, og søker dermed å generere klikk til nettsiden. Dette henger sammen med deres posisjon i det norske medielandskapet, som er langt svakere enn VGs.