Publisering om dansekunst (moderne dans og samtidsdans) i norsk papirpresse 1990-2017

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • HiOA

Description

  • Dansefeltet er et relativt snevert felt. Selv om det er mange som driver med dans i en eller annen form, på ett eller annet tidspunkt i løpet av livet, er profesjonell dansekunst – og da særlig samtidsdans – fremdeles lite utbredt sammenlignet med andre kunstformer. De siste årene har aktiviteten på det norske dansefeltet imidlertid økt, gjennom perioder med blant annet økte statlige bevilgninger og åpning av flere nye kulturhus. Hvordan står det så til med pressedekningen – speiler medieomtalen den økte interessen for dans? I denne fordypningsoppgaven ønsker jeg å undersøke pressedekningen av moderne dans og samtidsdans i norsk papirpresse gjennom de siste 27 årene. Jeg vil undersøke hvorvidt medieomtalen har endret seg i omfang, og også innholdsmessig med vekt på journalistiske sjangre og i hvilken kontekst moderne dans og samtidsdans nevnes. Dansefeltet er generelt lite skriftlig dokumentert fra før av. Det vil gagne det norske dansefeltet med forskningsprosjekter knyttet til dansekunsten. Formålet mitt med undersøkelsen er å tilføre både dansefeltet og kulturjournalistikken ny håndgripelig kunnskap som kan føye seg inn i dansehistorien.