Psykiske helseplager blant ungdom – tidstrender og samfunnsmessige forklaringer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2016

Series/Report no

  • NOVA Notat 4/16

Publisher

  • Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA

ISBN

  • 978-82-7894-594-0

ISSN

  • 1890-6435

Page Number

  • 123

Abstract

  • Dette notatet gir et oppdatert bilde av hva forskning fra de siste tiårene forteller om endringer i omfanget av psykiske plager blant ungdom. Bakgrunnen er de siste årenes ungdomsstudier, der et økende antall unge tenåringer rapporterer om psykiske helseplager. Notatet er todelt. Den første delen er skrevet av Mira Aaboen Sletten. Her gis en kunnskapsoppsummering basert på foreliggende forskning om trender og miljømessige forklaringer til endringer i omfanget av psykiske helseplager blant ungdom. Den andre delen er skrevet av Anders Bakken, og er en empirisk studie av tre kohorter osloungdom.