Prosjektering og Modellering av Varme- og VAV-anlegg for A-bygg

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2011-05-30

Publisher

  • Høgskolen i Oslo

Description

  • Prosjektgruppen har prosjektert et varme- og ventilasjonsanlegg som oppfyller kriteriene for energimerke A, til rehabiliteringen av en omsorgsbolig på Grefsen i Oslo. Prosjektgruppen har vurdert lønnsomheten ved å automatisere ventilasjonsanlegget som lite attraktivt for oppdragsgiver. Solfangeranlegg vil kunne gi en netto innsparing på ca. 93 000 kr over 15 år. Bygningen har et veldig lavt varmebehov ved DUT, og grunnet økt solinnstråling i sommermånedene er det prosjektert lokal kjøling. Dette gjør at bygget ikke kvalifiserer til “Lavenergibygg” selv med veldig lavt årlig energibehov. Hele bygget, oppvarmingssystemet og ventilasjonsanlegget er tegnet og prosjektert i Revit Architecture/MEP.