Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) i varehandelen: en kvalitativ undersøkelse om hvordan søkere av BKA-midler håndterer forankring - planlegging og gjennomføring av opplæringstiltak

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2009

Series/Report no

  • Småskrift

Publisher

  • Høgskolen i Akershus

Description

  • Denne småskriften er et resultat av et evalueringsoppdrag som Høgskolen i Akershus (HiAk) har utført for HSH – hovedorganisasjonen for handel og tjenester høsten 2009. Rapporten innledes med et bakteppe som en begrunnelse for hvorfor basiskompetanse er viktig i dagens og framtidens arbeidsliv. Så følger målet med undersøkelsen og det empiriske materialet. Til slutt oppsummeres undersøkelsen i forhold til mål og bestillingen fra HSH.