Produktplassering i norsk film & TV

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne Bacheloroppgaven kommer til å ta for seg problemstillingen: hvilke aktører og interesser karakteriserer produktplassering i Norge i dag? Bakgrunnen for den valgte problemstillingen er basert på hvor vi er i Norge i dag når det gjelder bruk av produktplassering, samt budsjettkutt og ny lovgivning på området som åpner opp for andre typer av finansieringsmetoder. Oppgaven kommer til å legge sin hovedvekt på filmmediet, men grunnet lovendringene i Kringkastingsloven er det relevant å ta for seg praktiseringen av produktplassering i TV også.