Preventivt arbeid mot HIV/AIDS ved en skole i Western Cape, Sør-Afrika

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-05-09

Description

  • Denne oppgaven omhandler to læreres undervisningspraksis om HIV/AIDS, og hvordan de arbeider preventivt i forhold til sykdommen i sine klasser. I løpet av oppgaven drøftes deres praksis i sammenheng med læreplan, forskning og andre offentlige skriv. Teorier om forventinger, holdninger og verdier, lærerprofesjonalitet og kontekst står sentralt i forståelsen av deres undervisningspraksis. Det kommer fram at lærerne i stor grad følger læreplanen, og at de i en viss grad underviser i henhold til nyere forskning. Likevel ser man også at undervisningen kun skjer ved en termin i løpet av året, til tross for at det anbefales at temaet skal være kontinuerlig gjennom hele skoleåret.