Pressens påvirkningspotensiale på aksjekurser - En casestudie av Funcom-dekningen i DN og E24 i 2017

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • HiOA

Description

  • Hvordan påvirker pressens dekning av et selskap aksjekursen. Finnes det svingninger som gjenspeiler negative og positive oppslag om spillselskapet Funcom? Hvilke fallgruver må journalister være oppmerksomme på for å unngå å la seg misbruke i innsidehandel og markedsmanipulasjon. En case-studie av Funcom dekningen i DN og E24 i 2017 gjort ved hjelp av kvantitativ innholdsanalyse for å undersøke hvor stort påvirkningspotensialet er og kan være. Tekniske analyser og finansteori satt i sammenheng med hvilke hendelser som ble og ikke ble omtalt og hvilke utsalg de fikk på aksjeverdien.