Prehospital videolaryngoskopi : kan paramedisineres bruk av prehospital videolaryngoskopi bidra til tryggere og enklere endotrakeal intubering?

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Page Number

  • 45 s.

Abstract

  • Introduksjon: Denne oppgaven omhandler prehospital bruk av video- og direkte laryngoskopi ved intubering. Formålet med oppgaven er å undersøke om prehospital bruk av videolaryngoskopi kan øke grad av vellykkethet ved intubering. Metode: Vi har valgt å gjøre et litteraturstudie hvor vi ved hjelp av tilgjengelig forskning, faglitteratur og pensumlitteratur har sammenfattet tilgjengelig kunnskap. Hovedartiklene er funnet ved hjelp av systematiske søk i anerkjente databaser. Resultat og drøfting: Artiklene viser ikke noen konklusive resultater, men det kan se ut til at videolaryngoskopi kan gi økt grad av vellykket intubering. Vi har drøftet det vi anser som de viktigste funnene, blant annet grad av vellykket intubering på første forsøk, sammenlagt grad av vellykkethet og tidsbruk ved intubering. Det trengs mer forskning på emnet i form av randomiserte, kontrollerte studier.