Prehospital temperaturmåling : er rektal- og øretermometri nøyaktig ved prehospital hypotermi?

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2018

Publisher

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Page Number

  • 46 s.

Abstract

  • Introduksjon: Identifisering av hypotermi er viktig for å iverksette tidlig profylakse og korrigering av nedkjøling. Hvordan ambulansepersonell måler temperatur og hvilket utstyr som er tilgjengelig varierer i Norge. Formålet med dette litteraturstudiet er å undersøke nøyaktigheten til målingene fra rektale-, epitympaniske og infrarøde øretermometre og hvordan vind og kulde påvirker disse. Metode: Systematiske søk i databasene Medline, Swemed+, CINAHL og manuelle søk i litteraturlister til relevante studier gav 8 artikler fra 2010-2017 som er inkludert i oppgaven. Nøyaktigheten til rektaltemperatur med probe (Trek), øretemperatur med probe (Tepi) og ved infrarød måling (Tir) ble sammenlignet med hverandre. Resultat og diskusjon: Sammenligningen av studiene viser at infrarøde termometre er nøyaktige inhospitalt, men lar seg lett påvirke av kulde og vind prehospitalt. Rektal termometri viser 0,4-1,5ºC høyere temperatur enn kjernetemperatur, er upraktiske ved traumer og er forsinket ved endringer i kjernetemperatur. Epitympanisk termometri gir mulighet for kontinuerlig måling, men viser temperaturer 0,9-1,5ºC lavere enn kjernetemperaturen. I tillegg kan målingene bli påvirket av kulde og vind. Konklusjon: Termometrene ambulansetjenesten bruker i dag er unøyaktige ved prehospital bruk. Dette burde ikke stå i veien for at målinger utføres, men ambulansepersonellet må ta i betraktning at termometeret ikke gjenspeiler pasientens faktiske kjernetemperatur. Ytterligere forskning er nødvendig for å bekrefte funnene i oppgaven.