Prehospital oksygenbehandling av pasienter med akutt eksaserbasjon av kols : Er behandlingspraksis i ambulansen optimal for pasientens endelige utfall?

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn og problemstilling: I denne oppgaven har vi valgt å ta for oss prehospital oksygenbehandling av personer med akutt eksaserbasjon av kols. Vår erfaring fra praksis er at dette utgjør stor del av pasientene en paramedic møter på jobb. Vi har opplevd at oksygenbehandling til kolspasienter er mye omdiskutert blant ambulansepersonell. Dette fører til usikkerhet når det kommer til å utføre best mulige akutte intervensjoner. Problemstilling: ”Hvordan utføres prehospital oksygenbehandling og kan dette føre til komplikasjoner hos pasienter med akutt eksaserbasjon av kols?” Metode: Vi har benyttet en litteraturstudie som fremgangsmåte i oppgaven. Gjennom søkeprosessen har vi funnet relevant forskning, vitenskapelige artikler og pensumlitteratur som handler om temaet og besvarer problemstillingen. Resultat og diskusjon: Det blir beskrevet at store deler av den prehospital oksygenbehandlingen skjer med høykonsentrert oksygen. Det er viktig å finne ut om dette kan føre til komplikasjoner hos pasienter med kols. Ambulansepersonell er først hos pasienten og må starte akutte intervensjoner. Det er derfor viktig å være sikker på hvilken behandling som skal utføres. Det blir diskutert hvorfor høykonsentrert oksygenbehandling administreres til denne pasientgruppen, og om slik behandling kan føre til komplikasjoner.