Prehospital håndtering av traumatisk hodeskade

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Introduksjon: Traumatisk hodeskade er et økende verdensproblem, og årsak til betydelig funksjonsnedsettelse og død. Tilstanden medfører store samfunnskostnader og påkjenninger for enkeltpersoner, deres familier og lokalsamfunn. Av de som overlever en moderat til alvorlig hodeskade regner man med at mellom 50 til 99 prosent får en viss form for nevrologisk sekvele. Flere av disse er forårsaket av sekundær hjerneskade. Dette indikerer at prognosen ikke bare er et resultat av den primære skaden, og at tidlig behandling kan ha avgjørende konsekvenser for pasienten. Hensikten med studien er å sammenfatte oppdatert forskning om prehospital håndtering av traumatisk hodeskade: hvordan kan paramedic begrense sekundær hjerneskade. Metode: Litteraturstudie bestående av ni vitenskapelige artikler, hvorav tre systematiske oversiktsartikler, to oversiktsartikler, en artikkel fra et evidensbasert oppslagsverk, en komparativ studie, en retrospektiv studie, og en retrospektiv analyse. Resultat: Hypoksi og hypotensjon er skadelig, og kombinasjonen kan øke dødeligheten med 7 til 14 ganger. Det er direkte sammenheng mellom økt dødelighet og intubasjon av personell med begrenset klinisk funksjon og erfaring. Hypokapni og hyperkapni er assosiert med økt dødelighet, og det anbefales å bruke isotone krystalloider til væskebehandling. Diskusjon og Avslutning: God prehospital håndtering innebærer opprettholdelse av tilstrekkelig og stabil cerebral perfusjon. Ved å sørge for at pasienten har frie luftveier, er tilstrekkelig oksygenert, ventilert og sirkulert, vil paramedic kunne begrense sekundære hjerneskader. Ved å begrense sekundære hjerneskader vil man ikke bare redusere dødeligheten, men også forekomsten av nevrologiske sekveler. Derimot ser det ut til at det trengs mer forskning, fortrinnsvis randomiserte kontrollerte studier for å bestemme effekten av de prehospitale tiltakene.