Prehospital behandling av opioidoverdose

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Innledning: Norge har vært blant de landene i Europa med høyest registrert forekomst av narkotikautløste dødsfall per innbygger de siste årene. Vi har sett på om det forekommer at pasienter får tilbakevendende overdose som fører til dødsfall etter prehospital behandling med nalokson, hvor pasienten ikke ønsker å bli transportert for videre observasjon. Materiale og metode: Oppgaven er et litteraturstudie. Vi har sett på seks enkeltstudier og to oversiktsartikler som omhandler temaet. Resultater og diskusjon: Det innebærer lav risiko å forlate pasienter behandlet med nalokson prehospitalt, da det er registrert få dødsfall i forbindelse å behandle pasienter på stedet. I tillegg forekommer det sjelden komplikasjoner etter en opioidoverdose behandlet prehospitalt. Konklusjon: Dagens prehospitale behandlingspraksis av opioidoverdosepasienter fremstår forsvarlig.