Praksissjokket for nyutdannede lærere – hva er det og hva kan gjøres?

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Description

  • De nyutdannede lærerne har fått mye omtale i norske medier den siste tiden, og det er begrepet «praksissjokket» som dukker opp, igjen og igjen. I denne oppgaven ønsker jeg gjennom en kvalitativ undersøkelse å belyse hvorfor dette praksissjokket oppstår og om man gjennom lærerutdanningen forbereder studentene godt nok på hele yrket. Det viser seg at arbeidssituasjonen er kompleks og at praksisopplæring bare avdekker deler av den arbeidssituasjonen som nyutdannede lærere møter. Praksisopplæringen som blir gjennomført i dagens lærerutdanning gir gode erfaringer som er nyttig i profesjonen, men jeg forsøker å avdekke områder som burde styrkes.