Postoperativ smerte hos barn

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Barn er ikke små voksne, og utvikler seg mye fra 0-18 år. Dette kan skape utfordringer for sykepleier i utøvelsen av sykepleie til barn - i denne oppgaven til barn med postoperative smerter. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å få bedre kunnskap om hvordan sykepleier kan bidra til å forebygge postoperative smerter hos barn. I tillegg til hvordan sykepleier kan bruke smertevurderingsverktøy for å vurdere virkningen av bruk av smertepumpe hos barn. Metode: Litteraturstudie basert på forskning og faglitteratur. Diskusjon og avslutning: Oppgaven viser at det kreves omfattende kunnskap om smerte, og smertebehandling når en skal utøve sykepleie til barn med postoperative smerter. Kunnskap om ulike utviklingstrinn er også viktig da behandlingen, og utøvelsen av sykepleie må tilpasses deres utviklingsnivå. Holdningene til sykepleier er med på å påvirke hvilken smertebehandling barnet får, og hvor godt smertelindret de er. Dette blir rapportert som en årsak til at barns smerter blir underbehandlet. Bruk av pasientkontrollert analgesi (PCA) sikrer at barnet kontinuerlig er smertelindret, fordi barnet får et visst antall ml med smertestillende i timen. Smertevurderingsverktøy kan brukes for å vurdere hvor godt smertelindret barnet er, noe som bidrar til å kvalitetssikre behandlingen av smertene. Trygghet og tillitt hos barnet er også viktig for å få utøvet sykepleie til barnet, og at barnet føler kontroll og mestring i situasjonen. Dette er også med på å redusere frykt og stress, noe som kan bidra til at barnet mestrer smerten bedre. Ikke- medikamentelle metoder bør brukes mer enn det gjøres i dag da det kan forebygge barns smerter, og behandle og lindre i kombinasjon med eller uten bruk av medikamentelle metoder.