Postoperativ mobilisering : hvordan kan sykepleier forebygge postoperative komplikasjoner hos gastrokirurgiske pasienter, ved å fremme tidlig mobilisering?

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Vi har erfart at sykepleiere fokuserer på den første mobilisering etter gastrokirurgi, men ikke følger opp mobiliseringen videre. På grunn av forkunnskap om komplikasjoner av immobilitet og viktigheten av mobilisering for å forebygge postoperative komplikasjoner, ønsker vi å rette oppmerksomhet mot emnet. Problemstilling: “Hvordan kan sykepleier forebygge postoperative komplikasjoner hos gastrokirurgiske pasienter, ved å fremme tidlig mobilisering?” Metode: Oppgaven er et litteraturstudium, og vi har benyttet kvalitativ metode. Det er blitt brukt forskningsartikler, selvvalgt litteratur og pensumlitteratur. Resultat: God smertelindring er en forutsetning for tidlig mobilisering. Gjennomgang av litteratur om temaet viser at mobilisering har en positiv effekt på det postoperative forløpet hos gastrokirurgiske pasienter. Mobilisering kan bidra til å forebygge lungekomplikasjoner, trombose, obstipasjon og paralytisk ileus. I tillegg kan det bidra til et kortere sykehusopphold. Diskusjon: Effekten av tidlig mobilisering mot forebygging av komplikasjoner og metoder for smertelindring for å oppnå tidlig mobilisering er diskutert. Videre er det et stort fokus på hvordan man kan fremme tidlig mobilisering, med tiltak som tverrfaglig samarbeid, veiledning, motivering, og diskutering av hjelpemidler som bruk av elastisk magebelte.