Policy brief – Å forebygge frafall i videregående opplæring - en klyngerandomisert evaluering av IKO-modellen

Collection

  • SAM - Department of Social Work, Child Welfare and Social Policy

Document type

Publication date

  • 2019-03-13

Publisher

  • OsloMet – storbyunuversitetet, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag

Keywords

Page Number

  • 4

Abstract

  • Forskere ved OsloMet har evaluert effektene av IKO-modellen gjennom en randomisert kontrollert studie (RCT), og belyser implementeringen gjennom en prosessevaluering. Prosjektet er utført av forskere ved Institutt for sosialfag (SAM), Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Arbeidsforskningsinstituttet AFI Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet