Plattformøkonomien. En landsdekkende undersøkelse om bruk av strømme-, booking-, bruktomsetnings- og delingstjenester

Collection

  • SIFO - Oppdragsrapport

Document type

Publication date

  • 2018

Series/Report no

  • Oppdragsrapport;11-2018

Publisher

  • Forbruksforskningsinstituttet SIFO

ISBN

  • 82-7063-478-6

Page Number

  • 62

Abstract

  • Rapporten tar for seg plattformøkonomien og bruktsomsetning/delingsøkonomi. Analysene er basert på en surveyundersøkelse gjennomført av Norstat på et utvalg av 1500 respondenter høsten 2018. Som eksempel på plattformiseringen av forbrukermarkeder ser rapporten på to varianter; strømmeplattformer (for videobasert innhold) og booking-plattformer (for overnatting). Videre tar den for seg bruktomsetnings- og delingsplattformer der privatpersoner (peers) er både tilbydere og forbrukere.