Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder i Kristiansand

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2008

Series/Report no

  • Samarbeidsrapport NIBR/NINA/NIKU 2008

Publisher

  • Oslo: Norsk insituttt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-763-7

Abstract

  • Prosjektet retter søkelys mot friluftsområder i Kristiansand knyttet til kystsonen, bymark/bydelsmarker og sammenhengende korridorer fra sjøkanten, gjennom byen/bebygde områder og opp til bymarka/bydelsmarka. Rapporten belyser hvordan viktige friluftsområder knyttet til de tre områdertypene blir ivaretatt for allmennheten gjennom offentlig planlegging og forvaltning, samt om det er noen forskjeller mellom områdetypene i så måte. Tilknyttet prosjekt Friluftsliv i endring