Passivhusoppgradering med LCC analyse

Collection

  • TKD - Student theses

Document type

Publication date

  • 2011-05-30

Publisher

  • Høgskolen i Oslo

Description

  • Denne rapporten tar for seg en alternativ analyse av Marienlyst skole i Oslo. Skolen ble ferdigstilt i august 2010 etter en omfattende totalrehabilitering gjort etter gjeldene byggeforskrifter. Rapporten belyser en alternativ rehabilitering med oppgradering til passivhusstandard der de økonomiske konsekvensene er fremstilt ved hjelp av en livssykluskostnads beregning (LCC). LCC beregningen er først gjort for det eksisterende bygget etter tekniske forskrifter fra 2007. Deretter er det gjort en simulering av et alternativ hvor passivhusstandarden er gjeldene. Forskjellen på de to LCC beregningene ligger derfor i investerings- og driftskostnaden. Resultatet av hva som må til for å nå en passivhusstandard strider med byantikvarens ønske om å bevare fasaden, men ikke med å bevare fasadens uttrykk. Levetidskostnadene for passivhus er høyere enn kostnadene for eksisterende bygning. Den økonomiske inntjeningen dersom man velger en dyr prosjektkostnad og oppgraderer til passivhusstandard skjer med andre ord aldri selv med betydelige besparelser av levert energi over 60 år. Konklusjonen rapporten kommer med tar forbehold på at prisestimatene kan være usikre og at komponentverdiene som er lagt til grunn for å nå passivhusstandard oppnås med gitte priser.