Partnarskap i norsk regional politikk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2004

Series/Report no

  • NIBR-notat 2004:123

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-527-1

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Notatet tek opp erfaringar med partnarskap og utviklingskoalisjonar og ser dette særleg frå fylkeskommunen sitt perspektiv. Det er norske erfaringer med partnarskapforsøk mellom fylkeskommunar og andre parter, som lokalt næringsliv som er i fokus. I noko grad blir også partnarskapsframveksten diskutert, og forsøk med regionale partnarskap sett i forhold til erfaring frå andre land, særleg Sverige.