På vei til egen bolig

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-rapport

Document type

Publication date

  • 2008

Series/Report no

  • NIBR-rapport 2008:15

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

Keywords

ISBN

  • 978-82-7071-735-4

ISSN

  • 1502-9794

Abstract

  • Strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet hadde fem konkrete resultatmål som skulle nås i løpet av prosjektperioden. Rapporten gir en vurdering av måloppnåelse i strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet, og analysere hva som har bidratt til måloppnåelse og hva som har hindret eller ikke bidratt til å nå målene. Basert på et bredt empirisk materiale skisserer rapporten alternativer og forslag til den videre nasjonale satsingen for å forebygge og motvirke bostedsløshet. Tilknyttet prosjekt Evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet "På vei til egen bolig"