På vei mot ensartede katalogdata?

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • HiOA

Description

  • I forbindelse med Nasjonalbibliotekets anbud på produksjon av metadata har jeg gjennomført en kvantitativ undersøkelse der jeg undersøkte norske folkebiblioteks benyttelse av sentralt produsert metadata. Import av sentralt produserte bibliografiske metadata i norske folkebibliotek virker å fungere godt. 9 av 10 bibliotek abonnerte på bibliografiske metadata fra sentral leverandør, og de fleste av disse abonnerte på data fra Biblioteksentralen. Bibliotekene oppga at de i stor grad benyttet de importerte metadataene som utgangspunkt ved registrering av bøker og lydbøker, og i noe mindre grad på film og annet materiale. De fleste bibliotekene var godt fornøyd med dataene de abonnerer på, men enkelte bibliotek var noe misfornøyd med leveringstiden på disse. Bibliotekene oppga at det i liten grad gjort ble gjort endringer på emneord og klassifikasjon, men de fleste sa seg uenige med at de aldri gjorde endringer på de importerte postene. Funnene i undersøkelsen min antyder likevel at det skjer færre endringer enn tidligere. Flere bibliotek oppga at de gjorde endringer som bryter med katalogiseringsreglene. Kobling av skjønnlitteratur og å sette serieinformasjon i tittelfelt ble oppgitt å være blant disse. Disse praksisene kan tolkes som et uttrykk for utilfredshet med MARC og AACR2. Jeg tror og håper at nye katalogiseringsregler, nytt lagringsformat for bibliografiske metadata og mulighetene som følger med dette vil kunne redusere behovet for, og dermed forekomsten av brudd på gjeldende katalogiseringsregler.