På utrygg grunn. Barnevernstjenestens arbeid med sikkerhet ved plassering

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NOVA - Rapport

Document type

Publication date

  • 2020

Series/Report no

  • 2020;10

Publisher

  • NOVA, OsloMet

ISBN

  • 978-82-7894-741-8

Page Number

  • 70

Abstract

  • Dette forskningsprosjektet er utført på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Det undersøker hvordan barnevernstjenestens sikkerhetsarbeid i plasseringssaker forstås og organiseres med utgangspunkt i barnevernsansattes erfaringer. På bakgrunn av undersøkelsen anbefales en styrking av barnevernstjenestens kunnskapsgrunnlag, rutiner og kompetanse om sikkerhetsarbeid ved plassering, samt avklaring av samarbeid og ansvar med politi og andre instanser.