På søken i andre verdener

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven har tittelen På søken i andre verdener. Formålet er å undersøke om man kan bruke litteratur til å utvikle eller befeste en følelse av identitet, tilhørighet og danning hos barn. Fokuset vil særlig ligge på fantastisk litteratur og to verker av Astrid Lindgren: Ronja Røverdatter og Brødrene Løvehjerte. Min metodebruk er en analyse og tolkning av faglitteratur, skjønnlitteratur og offentlige dokumenter på nett. Jeg har sett på bøker og artikler skrevet av barnebokforskere, analysert de to bøkene av Astrid Lindgren og sett på LK06. Jeg har funnet at litteratur generelt og fantastisk litteratur i særdeleshet, kan være svært egnet til å jobbe med vanskelige spørsmål tilknyttet identitet. Videre har jeg sett at danning er ofte representert som en reise hos hovedpersonen i skjønnlitteratur for barn. Denne erkjennelsen, eller modningen som karakteren gjennomgår, kan være med på å sette i gang liknende prosesser hos leseren. Bøker kan gi en gjenkjennelsesfølelse som er med på å definere og befeste hvem man er og hvor eller hva man hører til. Bøker kan være med på å skape en erkjennelse og en modning hos leseren. Slik kan altså litteratur gi mange gode muligheter for en lærer som ønsker å jobbe med spørsmål tilknyttet identitet, tilhørighet og danning.