På hvilke måter har Sykkelprosjektets innlemming i Bymiljøetaten påvirket Sykkelprosjektets evne til å gjennomføre sitt oppdrag?

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Denne oppgaven ønsker å svare på problemstillingen: På hvilke måter har Sykkelprosjektets innlemming i Bymiljøetaten påvirket Sykkelprosjektets evne til å gjennomføre sitt oppdrag. For å svare på denne problemstillingen er det tatt i bruk eksisterende teori om organisasjoner og oppgaven fokuserer på organisatoriske trekk som struktur, kultur, mål og strategier, og effektivitet. Det ble i tillegg gjennomført kvalitative intervjuer av et utvalg ansatte i Sykkelprosjektet for å bedre kunne analysere Sykkelprosjektets organisatoriske trekk og dermed svare på problemstillingen.