På grunn av din interesse for … En undersøkelse av Fjernsynsteaterets SIFT-poster og deres overføringsverdi til et anbefalingssystem

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven har vi valgt å se på NRK sine SIFT-poster, og overføringsverdien de kan ha til et anbefalingssystem. NRK er i en prosess der de legger ut alt de har av programmer på nettsiden sin, det vil da være et naturlig neste steg å kunne tilby brukerne sine en anbefalingstjeneste. Da vi fant ut at det var mulig for oss å få tilgang til metadatapostene ønsket vi skrive om dette. Fordi anbefalingssystem er veldig i vinden om dagen, og vi syns det er spennende å skulle se SIFT-postene opp mot anbefalingssystemer. Det er en økende trend at aviser tilbyr sine brukere anbefalinger av avisartikler. Dette gjøres også innenfor kjøp og salg på internett og ikke minst serie- og filmstrømningstjenester.