Overvektige jenter i kroppsøving

Collection

  • LUI - Student theses

Document type

Publication date

  • 2015-04-23

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven studerer jeg problemstillingen ”hvordan deltar overvektige jenter i kroppsøving”. Jeg har valgt å bruke observasjon som en kvalitativ metode der jeg ser på to overvektige jenter på ungdomstrinnet. Jeg har laget en case på hver av jentene og samlet noen av de mest relevante funnene som går på deres deltakelse i tre kroppsøvingstimer. Deltakelsen beskriver jeg ut fra jentenes trivsel med seg selv og i klassen, samt deres handlinger i idrettene og aktivitetene. Resultatene viser at deltakelsen avhenger av selvtillit, trygghet og aktivitet. Aktivitetene må være mulige å tilpasse til forutsetningene og evnene til elevene. Det er ikke alle øvelser en overvektig kropp kan utføre og dermed er aktivitetene i timen nødt til å kunne justeres etter hva slags kropp man har. Kroppen som blir fremstilt i samfunnet, er den kroppen som er idealet for jenter på ungdomsskolen. Denne kroppen samstemmer ikke med en overvektig kropp, og det er dermed viktig å jobbe med respekt og toleranse for kropp i kroppsøvingsfaget. Hvis man er misfornøyd med kroppen sin, vil man ikke vise den fram og unngår dermed situasjoner hvor det er vanskelig å skjule den. Dette kan gå ut over overvektige jenters deltakelse hvis de ikke føler seg trygg nok med kroppen sin. Samtidig må miljøet i klassen ha rom for å feile. Hvis man er redd for å mislykkes, kan man trekke seg unna og ikke delta i de aktivitetene hvor faren for å ikke få det til er stor. Lekpreget undervisning har vist en god effekt på motivasjon til deltakelse.