Overvekt hos barn i grunnskolen og hvordan forebygge

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Keywords

Description

  • Formålet med denne oppgaven er å øke fokus på overvekt hos barn og unge i grunnskolen og hva skolen kan gjøre for å bedre barns helse. Dette er gjort gjennom å innhente data og informasjon fra forskning og arbeid gjort innen helse og ernæring i kombinasjon med innhenting av statistiske datasamlinger som viser hvordan utviklingen av helse- og livstilssituasjonen har endret seg blant barn og unge de siste 10 årene. Med dette har jeg i denne oppgaven fokusert på å fange opp trender som sier noe om både utviklingen av barns helsesituasjon samt noe om hvordan man kan iverksette tiltak for å bedre denne. Oppgavens hovedfunn viser at overvekt og fedme er et økende problem blant barn og unge i Norge i dag, og at problemet er komplisert og sammensatt. I tillegg har det vist seg at det er vanskelig å konkludere med enkelttiltak som er både forebyggende og forbedrende. Dette kan enten være forårsaket av at problemet rundt overvekt og fedme trenger løsninger fra flere innfallsvinkler, eller at det rett og slett ikke finnes god nok forskning rundt området. På tross av dette finnes det likevel tiltak som har vist seg å være effektive, og denne oppgaven drøfter hvordan disse kan inkluderes i den norske skolehverdagen for å både forhindre og forebygge vektøkning og tilhørende helseproblemer hos skoleelever. Oppgaven konkluderer med at skolen og lærere kan spille en viktig rolle i dette arbeidet, og at løsningen ligger i å fokusere på arbeidet fra flere innfallsvinkler. I tillegg må også barns foreldre inkluderes i arbeidet for å sørge for at nødvendige tiltak og livsstilsendringer tas med inn i barns hverdag for å sørge for et langsiktig resultat. Problemstillingen for denne oppgaven er: overvekt i grunnskolen og hvordan forebygge.