Overleve eller leve : kronisk smerte hos pasienter med hydrocephalus

Collection

  • HF - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-06

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: I følge Nielsen, Steingrimsdottir og Berg (2015) rammer kroniske smerter rundt 30% av den voksne befolkningen, og er den viktigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet.I praksis på en nevrokirurgisk avdeling fikk jeg møte mange pasienter med hydrocephalus og kroniske smerter. Der opplevde jeg at disse pasientene ikke nødvendigvis fikk den behandlingen de trengte for å lindre og mestre den kroniske smerten. I denne oppgaven ønsker jeg derfor å besvare følgende spørsmål: Hvordan kan sykepleier bidra til smertelindring og mestring hos pasienter med kroniske smerter med fokus på pasienter med shuntbehandlet hydrocephalus? Fremgangsmåte og metode: Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie. Jeg har benyttet fire forskningsartikler fra relevante databaser. Disse forskningsartiklene er hentet fra: CINAHL, Svemed+ og Google. Jeg har også hentet litteratur fra helsebiblioteket og fra pensum. Diskusjon og resultat: Det viste seg at det var vanskelig å finne forskning om kroniske smerter relatert hydrocephalus. Derfor har jeg brukt forskning som omhandler mestring av kroniske smerter og ulike terapiformer som benyttes. Jeg har funnet ut at mindfulness ser ut til å ha en positiv effekt og at det hjelper pasienter til å mestre kroniske smerter. Jeg har også kommet frem til at god kartlegging av kroniske smerter, gjør jobben for behandlere lettere når man skal lindre smerten.