Overgangsrite - Traumebevisst omsorg med asylsøkerbarn- og ungdom

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven tar for seg asylsøkerbarn- og ungdoms møte med det norske mottakssystemet. Gjennomgående tema er hvordan man kan møte barna med et traumebevisst perspektiv og med traumebevisst omsorg. I oppgaven legges det frem traumeteori, hvordan møte traumer og drøftning rundt aktuelle forhold.