Overgangsprosjektet i Ny GIV: Elevsammensetning og kausal effekt

Collection

  • LUI - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2014-04-24

Keywords

Description

  • Intensivopplæringen i Ny GIV har som formål å redusere frafallet i videregående opplæring. Elever med lav måloppnåelse skal få tilbud om intensivopplæring i lesing og skriving og/eller regning. Effekten av intensivopplæringen kan ikke nødvendigvis måles i kvantitative former, men forskning og egen observasjon viser at elevene likevel kan ha faglig utbytte av tiltaket. Hvorvidt intensivopplæringen oppfyller sin fremste intensjon kan ikke konstateres før i 2016, når de første elevene som mottok intensivopplæring er gitt fem år til å fullføre sin grunnutdanning.