Organisasjonsstruktur og intern kommunikasjon i en offentlig etat - ”Er det en sammenheng mellom organisasjonsstrukturen og den interne kommunikasjonen i Politi- og lensmannsetaten?”

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Jeg bygger denne oppgaven på omstendighetene i Politidirektoratet som var under det siste praksisoppholdet, og som fortsatt er gjeldende: Politi- og lensmannsetaten er under store omorganiseringer i form av en politireform. Kort fortalt skal det bli færre politidistrikt for å effektivisere og forsterke mange av oppgavene politiet har i dag. Med dette følger sentralisering av noen oppgaver, og å overføre noen oppgaver til andre instanser. (Regjeringen 6.3.2015) Som følge av dette er den interne kommunikasjonen viktig å prioritere, og ettersom jeg hadde praksis i staben som forvalter mye av informasjonen om reformen, og kommuniserer dette ut i etaten, fant jeg det aktuelt å gå litt dypere inn på dette området.