Øremerkede tilskudd til pleie og omsorg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2001

Series/Report no

  • NIBR-notat 2001:113

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-334-1

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Generelt var det små lekkasjer fra øremerkede tilskudd til pleie og omsorg i 1997, men i de aller rikeste kommunene var det forholdsvis betydelig lekkasje. Etter innføring av aktivitetskravet i 1998, er lekkasjene eliminert. Øremerkede tilskudd til pleie og omsorg medfører ikke at ressurser tappes fra andre sektorer. Derimot tapper øremerkede tilskudd til ulike opplæringsformål ressurser fra pleie- og omsorgssektoren. Skjønnstilskuddet i forbindelse med handlingsplan for eldreomsorgen bidrar ikke til økt likhet mellom kommunene.