Optimal analgesi av nyresteinskolikk: morfin versus NSAIDs

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Problemstilling: ”Hvordan kan man som paramedic oppnå optimal analgesi hos pasienter med symptomer på nyrestein? En sammenligning av morfin og NSAID”. Bakgrunn og hensikt: Det viser seg at nyrestein behandles ulikt både i forskjellige ambulansetjenester nasjonalt og skandinavisk, og i tillegg er det avvik mellom ambulansetjenester og retningslinjer utarbeidet av eksperter på feltet. Metode: I denne bacheloroppgaven ble litteraturstudie brukt som metode, basert på syv forskningsartikler hvor fem av dem var randomisert kontrollerte studier og to var systematiske oversiktsartikler. Samt har faglitteratur blitt benyttet. Databasene som har blitt benyttet i søket etter forskningsartikler var Cochrane library, Medline og Embase, mens Svemed + har blitt benyttet for å finne egnede “MeSH”-termer. Resultat: En sammenligning av optimal analgesi fra de syv utvalgte forskningsartiklene, tyder på at NSAID er et bedre valg som smertelindrende medikament på nyrestein i en prehospital setting sammenlignet med morfin. Diskusjon og avslutning: Samtlige forskningsartikler konkluderer med at både NSAID og morfin er effektive i å redusere pasientens opplevelse av smerte, men det kan tyde på at riktig valgt NSAID vil kunne gi en bedre smertelindrende effekt. En sammenligning av de to medikamentenes bivirkninger, blir NSAID forbundet med færre tilfeller av uønskede effekter. Behovet for ytterligere medisinering har vist seg å være størst blant pasientene som blir behandlet med morfin, sammenlignet med NSAID. Spørsmålet er hvorvidt vi som paramedics skal behandle en sykdomstilstand, eller skal man forholde seg til å kun behandle symptomer?