Open Access på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, en situasjonsanalyse blant universitetets faglige ansatte

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2016

Publisher

  • HiOA

Description

  • Målet med denne bacheloroppgaven er å undersøke situasjonen rundt Open Access ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet blant de faglig ansatte. Undersøkelsen baserer seg på en kvantitativ survey-undersøkelse blant universitetets vitenskapelig ansatte. Undersøkelsen viser tendenser hos de vitenskapelig ansatte. Disse tilsier at mange opplever arbeid med Open Access som viktig, men at bare noen faktisk publiserer vitenskapelige artikler Open Access. Videre kommer det frem at det er et ønske om mer informasjon vedrørende Open Access ved universitetet.