Om brystkreft og fysisk aktivitet i sosialt arbeid

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Kreft er en sykdom som rammer over 30.000 personer hvert år i Norge. Tall fra kreftforeningen viser at rundt 200 kreftformer rammer mennesker i alle aldre, hvor brystkreft er en av disse. 3415 kvinner fikk brystkreft i 2015, og ved utgangen av samme år var det 44 182 som levde med eller hadde hatt brystkreft. Kreft kan oppleves som en krise og en stor omveltning, og vil sannsynligvis påvirke livskvaliteten, både til dem som får kreft selv og til deres pårørende og nære. Antallet mennesker som overlever kreft har økt kraftig, men det er samtidig mange som lever med store utfordringer. Forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak settes inn, både i forhold til fysisk og psykisk helse. Organisasjoner og tilbud som finnes er mange og omfavner mange ulike aspekter ved det å ha kreft eller ha hatt kreft. Blant annet tilbys ulike former for organisert fysisk aktivitet, for eksempel gjennom Kreftforeningen eller ved opphold på kurs-, behandlings- eller rehabiliteringssentre rundt om i landet. I sosialt arbeid har vi tilnærminger og innfallsvinkler for å gi mennesker med slike utfordringer en så god hjelp som mulig. Et helhetsperspektiv, som jeg vil komme tilbake til hva jeg legger i, vil være viktig på et område som er så komplekst, hvor en må sammenhengen mellom ulike faktorer og se hver person og situasjon som individuell og unik.