Om å ta folk på alvor - kunnskapsløftet fra ord til handling: yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av kunnskapsløftet i videregående skole med særlig fokus på relevans, mening og medvirkning. FoU-rapport 2006/2008

Collection

  • LUI - Department of Vocational Teacher Education

Document type

Publication date

  • 2010-11-24

Publisher

  • Høgskolen i Akershus

Description

  • Denne rapporten er en videreutvikling av FOU-rapporten som ble levert våren 2007 under navnet: Ny kurs … eller bare et nytt kurs. I samsvar med nye utfordringer og den naturlige utvikling aksjonsforskningsprosjektet har vi valgt å døpe om den videreutviklede rapporten til: Om å ta folk på alvor – Kunnskapsløftet fra ord til handling. Rapporten handler om et samarbeid mellom lærere fra en høgskole og lærere fra tre videregående skoler. Samarbeidet dreier seg om implementering av Kunnskapsløftet. Rapporten har sitt hovedfokus på høgskolelærernes tilrettelegging i dette samarbeidet.