Offentlig samtale og debatt - markedsføring av arrangementer i folkebibliotek

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven skal jeg se på markedsføring av arrangementer i folkebibliotek. Det blir stadig flere og flere arrangementer på bibliotekene som en følge av det nye leddet i ”Lov om folkebibliotek”. Folkebibliotekloven sier at ”[f]olkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt” (Folkebibliotekloven, 1985). For at bibliotekene skal anskaffe seg publikum til det nye leddet i loven, må bibliotekene markedsføre arrangementene. Jeg har valgt å sammenligne bibliotekets markedsføring av arrangementer med litteraturhusene sin markedsføring siden litteraturhus er den organisasjonen som ligner mest på bibliotekene og deres arrangementer. For at litterære arrangement skal bli kjent, anerkjent og etterspurt må markedsføringen være godt gjennomført (Tveit, 2004). Markedsføringen av arrangementene er derfor en viktig del av arrangementsplanleggingen for at folkebibliotekene skal anskaffe seg et publikum. Selv om man har et godt tilbud og program må tilbudet planlegges og ”selges” gjennom markedsføring.