Observasjon og kartlegging av smerter hos kreftpasienter : hvordan bør en sykepleier observere og kartlegge smerte hos kreftpasienter under palliativ behandling?

Collection

  • HF - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-03

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Bakgrunn: Kreftpasienter i palliativ fase opplever unødvendig smerte. Hvordan sykepleieren kartlegger og observerer denne smerten, er med på å avgjøre om pasienten får god smertelindring. Høyere kunnskapsnivå hos sykepleieren når det gjelder smerte og kartleggingsverktøy kan hjelpe pasienter med smerter. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Det er blitt brukt pensumlitteratur fra bachelorstudium i sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Faglitteratur er funnet gjennom HiOAs bibliotek og læringssenter, Oria. Forskningsartikler ble funnet via læringssenteret og bibliotekets databaser: Cinahl, MedLine, PubMed og Sykepleien.no. Teori: Rammeverket inneholder definisjoner på ulike smerter ved kreft og hvordan disse oppleves. Videre nevnes ulike årsaker til kreftsmerte. Til slutt beskrives det hvordan en sykepleier bør observere og kartlegge smerter, og hvilken rolle og funksjon sykepleieren har ovenfor pasienten. Drøfting og avslutning: I denne delen av oppgaven ses det nærmere på sykepleierens funksjon og rolle når det kartlegges og observeres smerte. Hvordan pasienten blir møtt kan påvirke sykepleierens lindrende funksjon. Det drøftes også hvordan pasientbarrierer mot smerter påvirker kartlegging av smerter. Kapitlet avsluttes med å belyse hvor viktig kunnskap hos sykepleieren er, og at den undervisende sykepleiefunksjonen og kommunikasjon kan gjøre det lettere å identifisere smerter.