Nyskaping i Sogn og Fjordane

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2004

Series/Report no

  • NIBR-notat 2004:105

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-467-4

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis I notatet diskuterast vilkår for innovasjon samt korleis Sogn og Fjordane fylke kjem ut samanlikna med landet elles og nokre andre fylker, når det gjeld næringsstruktur, forsking og utvikling i næringslivet samt korleis flyttestraumar påverkar kompetansen og rekruttering til ulike næringar.