Norske Husholdningers Gjeld - Analyse av gjeldsutviklingen til norske husholdninger de siste 20 årene

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Oppgaven tar for seg gjeldsutviklingen blant husholdninger i Norge, over de siste 20 årene og prøver å få et innblikk i hvordan gjeldssituasjonen har blitt det den er i dag.