Norske bedrifters motiver og utfordringer ved direkte investeringer i Sør-Afrika

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017-05

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med oppgaven er å avdekke de faktorene som påvirker nivået av norske direkte investeringer i Sør-Afrika, med vekt på motiver og utfordringer knyttet til bedriftsetablering i landet.