Norske bedrifters motiver og utfordringer ved direkte investeringer i Sør-Afrika

Publication date

2017-05

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Formålet med oppgaven er å avdekke de faktorene som påvirker nivået av norske direkte investeringer i Sør-Afrika, med vekt på motiver og utfordringer knyttet til bedriftsetablering i landet.