Norsk ledelse av en flerkulturell arbeidsgruppe. "Hvilke utfordringer møter norske ledere når de skal lede en flerkulturell arbeidsgruppe?"

Document type

Publication date

  • 2016-05-20

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • Formålet med oppgaven er å bidra til å kartlegge hvilke utfordringer norske ledere kan møte på i dagens flerkulturelle samfunn. Ved å gjøre oss bevisst på de nevnte utfordringene, vil vi sitte igjen med en bedre forståelse av hvordan det er å være leder i dagens samfunn. På bakgrunn av dette er vår problemstilling som følger: “Hvilke utfordringer møter norske ledere når de skal lede en flerkulturell arbeidsgruppe?” Etter å ha avgjort at vi ønsket å benytte kvalitativ metode for denne oppgaven, falt valget på casedesign som gir mye informasjon fra få informanter. Det vurderes som det beste alternativet for å kunne besvare vår problemstilling. Gjennom relevant teori og erfaring utarbeidet vi fem teoretiske antagelser som ble rammeverket for oppbyggingen av vår intervjuguide.