Norsk fred i Colombia. En undersøkelse av norsk pressedekning av Colombia –i fire riksdekkende papiraviser– i perioden september 2016 - mars 2017.

Collection

  • SAM - Student theses

Document type

Publication date

  • 2017

Publisher

  • HiOA

Description

  • Høsten 2016 underskrev den colombianske regjeringen en fredsavtale med geriljagruppen FARC, og endte en over 50 år lang borgerkrig. Norge var en av tilretteleggerne for fredsavtalen og senere det året vant den colombianske presidenten, Juan Manuel Santos, Nobels fredspris. Disse hendelsene bidro til å styrke synligheten til Colombia i norske medier, under tiden. Problemstillingen min er; Hva kjennetegner pressedekningen av Colombia –i fire riksdekkende papiraviser– i perioden september 2016 til utgangen av mars 2017? For å svare på problemstillingen i denne tverrfaglige fordypningsoppgaven, benyttes metodetriangulering, med fokus på rammeanalyse. Gjennom kvantitative og kvalitative undersøkelser, samt semistrukturerte intervju– kartlegges papirdekningen av Colombia, under en tid hvor ”det norske fredsdiplomatiet” gjorde seg gjeldende. Undersøkelsen strekker seg også en tid etter Norges involvering i Colombia, for å kartlegge eventuelle oppfølgingssaker. Et av hovedfunnene er at avisene bidrar til å styrke vår nasjonale selvforståelse gjennom valg av velkjente rammer, narrativ og ved bruk av norske kilder. Meningsbærende journalistikk uten muntlige kilder er også en svært så tydelig tendens.