Norges eldste arkivdokumenter? En analyse av runeinskrepsjoner som arkivdokumenter

Collection

  • SAM - Student theses

Author(s)

Document type

Publication date

  • 2015

Publisher

  • Høgskolen i Oslo og Akershus

Description

  • I denne oppgaven har jeg valgt å undersøke hvorvidt runeinnskrifter på stein og tre kan defineres som arkivdokumenter. På verdensbasis er de første skriftlige dokumentene vi kjenner til arkivrelaterte. Spørsmålet er: Kan runeinnskrifter, Norges eldste skriftspråk, også sies å være arkivrelaterte? Med bakgrunn som utdannet arkeolog mener jeg det vil være interessant å utføre en tverrfaglig analyse av dette temaet på grunnlag av arkeologi, runologi og arkivvitenskap. Selv om det er skrevet mye om runer og runeinnskrifter er det etter det jeg har kjennskap til få som har tatt for seg runeinnskrifter i et arkivvitenskapelig perspektiv. Dette er et lite undersøkt tema som jeg mener det er av vitenskapelig interesse å belyse nærmere. Inspirasjonen for denne undersøkelsen er Jørgen Marthinsens diskusjon om Tunesteinen, et steinmonument med runeinnskrift, kan defineres som et arkivdokument, eventuelt som Norges første arkivdokument (Marthinsen, 2012, s.181).