Noreg i Europa - om norsk deltaking i INTERREG-program

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2005

Series/Report no

  • NIBR-notat 2005:107

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-542-5

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Last ned gratis Notatet gjev ei mest mogeleg samla oversikt over Noreg si deltaking i Interreg-samarbeidet og får fram kva nytte Noreg og norske aktørar har av å vera med på denne typen regionalpolitiske satsingar.