Nordisk grenseregionalt samarbeid

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Collection

  • NIBR-notat

Document type

Publication date

  • 2004

Series/Report no

  • NIBR-notat 2004:122

Publisher

  • Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN

  • 82-7071-494-1

ISSN

  • 0801-1702

Abstract

  • Notatet inneholder resultatene fra en evaluering av arbeidet til de grenseregionale samarbeidsorganisasjonene i Norden. Hovedformålet har vært å analysere om og i hvilken grad grenseorganisasjonene har bidratt til å identifisere og avskaffe grensehindringer, og i hvilken grad og omfang arbeidet har ført til nordisk nytte eller nordisk merverdi, slik begrepet er gitt et innold i notatet. Videre er grenseregionenes arbeid sett i forhold til deres omfang, styringssignaler og styringsstrukturen i Nordisk råd og Nordisk minieterråd, og i forhold til Interregprogrammer og annen innsats i grenseregionene.